Startsida

Organisation och verksamhet
 
Protokoll

Arbetsgrupper
 
Föräldravandring
 
Klass-representanter

Mentorer-epostadresser

Styrelsen
 
Kontakt
 
Nyhetsbrev
 
Dalsjöskolans hemsida


Välkommen till Dalsjöskolans föräldraförening!

    AKTUELLT
  
- FÖRÄLDRAFÖRENINGEN SLUTAR MED MÖTEN!
På grund av minskat intresse från föräldrar, så läggs alla möten ned tillsvidare. Föräldravandringar och systemet med klasspeng lever vidare.

-
DATUM FÖR FÖRÄLDRAVANDRINGEN här>
 

DEXTER
Länk till Borås Stads självservice för barnomsorg och skola


Lathund - att använda Dexter
(PDF, öppnas i nytt fönster)


ÖPP -
Örebro Preventions-program mot ungdomsdrickande
Läs här

SOCIALSTYRELSEN SKRIVER OM öpp Läs här

KONTAKTA FältassistentEN JOHAN  johan.sormark@boras.se

Föräldravandring

Läs mer

Ansökningsblankett
för klasspeng, busspeng mm finns
här.

Kunskap och
engagemang kring
alkohol och andra droger

Drugsmarts hemsida

UPPROP mot besparingar på skolorna i Borås
Läs mer

Dalsjöskolans Föräldraförening är till för föräldrar som har barn på Dalsjöskolan (årskurs 4-9).
Föreningen är även en möjlighet för Dig som förälder att få insyn i och påverka skolan Ditt barn går i.

Läs mer

Bli medlem för detta läsår (2009/2010) genom att sätta in 100 kr på föreningens postgiro 71622-5
(oavsett antal skolbarn).
Ange barnets/barnens namn och klass.

Information via e-mail kan du få om du är medlem i föreningen. Skicka ett e-mail till info@dalsjoskolan.nu och meddela namn, mailadress + barnets/barnens namn och klass.

Anmälan av valda klassrepresentanter
kan ske på samma sätt. Maila till
info@dalsjoskolan.nu

Sponsorer:
Hosted and produced by Streamcode

Almedals AB »

Dalsjöfors Slakteri AB »

ICA Dalköp

Konsumhallen i Dalsjöfors

Tage Johansson Bil AB »

Betald Sponsorsplats

Dalsjöfors tryckeri »

 
Copyright©Dalsjöskolans Föräldraförening

Hosted and produced by Streamcode »